Profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu dla MŚP

Poprawa wydajności i efektywności pracy

Optymalizacja czasu pracy osób zatrudnionych

Automatyczne i precyzyjne rozliczanie czasu pracy!

Prosta realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa pracy

Możliwość kontroli obecności poprzez powiadomienia email i sms

Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa

Zarządzaj czasem pracy
zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.
zmianami w przepisach Prawa Pracy!

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł wprowadza od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ewidencji czasu pracy zatrudnionych na umowę o świadczenie usług (samozatrudnienie) oraz umowę zlecenie.

ATMS Zone

Poznaj najlepszą odpowiedź na zmiany!

Sprawdź szczegóły
Przechowywanie danych w chmurze (cloud)
Dane hostowane i zabezpieczone przez ALAN Systems
Kopia bazy danych tworzona w cyklu 24h
Brak kosztów infrastruktury (np. własny server)
Kierownik
Podgląd i edycja czasu pracy podwładnych
Grupowe rozpatrywanie przedziałów czasu pracy
Grupowe przypisywanie czasu pracy
Grafik i nieobecności podwładnych
Zamykanie okresu rozliczeniowego
Powiadomienia email lub/i sms
Harmonogram pracy (np. praca na zmiany)
Kadry
Tworzenie użytkowników i przypisywanie im cech
Grupowe rozpatrywanie nieobecności
Przenoszenie urlopów i tworzenie okresów urlopowych
Wyszukiwanie osób przypisanych do grup i grup do osób
Administracja
Zmiana hasła do konta innego użytkownika
Predefiniowane konta do rejestracji czasu pracy
Trzy typy dni pracy oraz soboty, niedziele, święta i wolne
Dwa kalendarze: z polskimi świętami oraz bez świąt
Trzy role: Pracownik, Kierownik, Administrator
Definiowanie okresów rozliczeniowych
Kontrola zdarzeń
Pracownik
Korzystanie z systemu przez przeglądarkę
Podgląd ewidencji własnego czasu pracy
Ewidencja własnego czasu pracy
Ewidencja nieobecności
Powiadomienia email lub/i sms
Pozostałe
Generowanie zestawień i rozliczeń (raporty)
Terminale do rejestracji czasu pracy i/lub kontroli dostępu do pomieszczeń

Skontaktuj się

Prosimy o kontakt z konsultantem firmy ALAN Systems, który udzieli dodatkowych informacji.

ALAN Systems, Dział Sprzedaży +48 32 359 3060 info@atms-watch.pl
Leszek Zając, Account Manager +48 32 359 3054
Formularz kontaktowy

Zaufali nam:

Rozwiązanie uznane przez: