Profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu dla MŚP

Poprawa wydajności i efektywności pracy

Optymalizacja czasu pracy osób zatrudnionych

Automatyczne i precyzyjne rozliczanie czasu pracy!

Prosta realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa pracy

Możliwość kontroli obecności poprzez powiadomienia email i sms

Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa

Zarządzaj czasem pracy
zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.
zmianami w przepisach Prawa Pracy!

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł wprowadza od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ewidencji czasu pracy zatrudnionych na umowę o świadczenie usług (samozatrudnienie) oraz umowę zlecenie.

ATMS Zone

Poznaj najlepszą odpowiedź na zmiany!

Sprawdź szczegóły

Ewidencja czasu pracy samozatrudnionych i zleceniobiorców

ATMS.zone to przejrzysta ewidencja czasu pracy odpowiadająca potrzebom firm zatrudniających pracowników w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia (samozatrudnienie, umowa zlecenie).

Od 1 stycznia 2017 roku do obowiązków dochodzi ewidencja czasu pracy zatrudnionych na umowę o świadczenie usług (samozatrudnienie) oraz umowę zlecenie. To efekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł.

Bez zbędnych trudności zarządzaj czasem pracy zgodnie z ostatnimi zmianami w przepisach prawa.

Sprawdź szczegóły!

Analiza czasu pracy dla MŚP

System ATMS zone został zoptymalizowany pod kątem potrzeb niedużych podmiotów, które mają świadomość, że nawet przy średniej ilości zatrudnienia usprawnienia w zakresie czasu pracy dają wymierne korzyści.

Dostęp – zawsze i wszędzie

Technologia webowa, w jakiej stworzony jest ATMS zone, daje możliwość dostępu do systemu bez względu na czas i miejsce. Rozwiązanie to sprawia, że z systemu można korzystać bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, zarówno przy pomocy przeglądarki internetowej, jak również smartfonu i tabletu.

Bezpieczeństwo i ochrona danych w chmurze

W ATMS zone do przechowywania danych wykorzystane zostało rozwiązanie typu SaaS (cloud/chmura). Wygodne i niezawodne, hostowane i serwisowane przez profesjonalny zespół ALAN Systems, z dostępem chronionym hasłem i połączeniem szyfrowanym. W ten sposób wyeliminowane zostały koszty wynikające z konieczności posiadania i utrzymania infrastruktury.

Elastyczne koszty

Koszt usługi dopasowany jest względem bieżących potrzeb przedsiębiorstwa i zależy od ilości zarejestrowanych w systemie użytkowników. Miesięczna opłata należna jest za każdego zarejestrowanego użytkownika.

Zadania i funkcje

  • optymalizacja czasu pracy osób zatrudnionych
  • automatyczne i precyzyjne rozliczanie czasu pracy, w tym: spóźnień, nadgodzin, zwolnień, urlopów
  • kontrola obecności pracowników poprzez powiadomienia email, sms oraz akceptacje i raporty
  • prosty sposób realizacji zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy
  • oszczędność czasu i prosta analiza danych, dzięki rozbudowanej możliwości raportowania
  • precyzyjne przyporządkowanie kosztów pracy, do odpowiedniego miejsca powstawania kosztów
  • bezpieczeństwo uzyskane poprzez kontrolę dostępu
  • możliwość szybkiej lokalizacji i określenia stanu osobowego w przypadku zagrożeń i konieczności ewakuacji pracowników

Skontaktuj się

Prosimy o kontakt z konsultantem firmy ALAN Systems, który udzieli dodatkowych informacji.

ALAN Systems, Dział Sprzedaży +48 32 359 3060 info@atms-watch.pl
Leszek Zając, Account Manager +48 32 359 3054
Formularz kontaktowy

Zaufali nam:

Rozwiązanie uznane przez: